Impresum

Portal ‚‚Info zdravlje'' - Informacije iz oblasti zdravstva

Urednik portala:

Danilo Dejanić (BG)

Urednik dopisništva:

Dragan Simić (BG)

Marketing menadžer:

Kristina Mihajlović (NI)

Odnos s javnošću:

Branko Simić (BG)

Lektura i korektura:

Mihajlo Šarenac (SU)

Dopisnici i novinari portala:

  • Marta Stanisavljević (NS)
  • Dejan Dimitrijvić (NS)
  • Nikola Šum (BG)
  • Ana Tošić Glišić (NI)

Kontakt:

  • Tel. +381 63 416 228
  • infozdravljers@gmail.com
  • Infozdravljemarketing@gmail.com