Marketing

Budućnost Vašeg poslovanja - infoZdravlje.rs

Želite svoje mesto u Adresaru?

Adresar ,,Info zdravlje’’ predstavlja mesto gde možete pronaći sve private zdravstvene i državne ustanove u Nišu i Beogradu.

To uključuje privatne zdravstvene ordinacije, poliklinike, bolnice, očne klinike, udruge, domove za starije i nemoćne, zdravstvenu negu u kući, stomatološke klinike, ginekološko-akušerske klinike i dr.

Pojedina zdravstvena ustanova može biti predstavljena samo nazivom, adresom i telefonom, ali i širim opisom delatnosti, foto galerijom i videom, kao i preciznom navigacijskom kartom i svim ostalim vrednim podacima prema proceni samog subjekta.